Završen projekt Unapređivanje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji

prehranaProjekt “Unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji u školama Varaždinske županije”, koji je ostvaren u suradnji Varaždinske županije i Društva Crvenog križa Varaždinske županije, osigurao je djeci iz socijalno ugroženih obitelji ove školske godine redovitu i kvalitetnu prehranu tijekom boravka u školi, a s ciljem unapređenja kvalitete života te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Obzirom da je Grad Lepoglava sufinancira 50 % obroka učenicima iz socijalno ugroženih obitelji, druga polovica sufinancirana je iz Projekta tako da je 20 učenika iz naše škole imao tijekom godine besplatnu prehranu. Projektne aktivnosti realizirane su kroz školsku godinu 2015./2016., od 7. rujna 2015. do 10. lipnja 2016. godine. Obzirom da s 10.lipnja 2016. projekt završava, zahvaljujemo se svima koji su pomogli u njegovoj realizaciji.

Podijeli