Prava i dužnosti učenika

PRAVNI AKTI REPUBLIKE HRVATSKE KOJI REGULIRAJU PRAVA I OBVEZE ŠKOLSKE DJECE:

 1. Ustav
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju, NN 87/08, 86/09, 92/10, (…), 126/12, 94/13, 152/14
 3. Obiteljski zakon, NN 75/14, 83/14
 4. Konvencija o pravima djeteta

Da bismo lakše komunicirali i zajedno radili u školi, potrebna su nam pravila ili dogovori.
Pravila dogovaraju zajedno učenici i učitelji. Pravila trebaju biti kratka, jasna i imati ton koji izaziva ugodu.
Na satu razrednika razgovara se o pitanjima na koje se odnose prava i dužnosti u školi i obitelji, primjereno usvojenim pravilima, moralnom razvoju i razumijevanju pojma prijateljstva. Kako se razumijevanje pojmova širi, tako se može raspravljati o novim pojmovima i donositi pravila.
Od 2. razreda pravila donose učitelji zajedno s učenicima sukladno razumijevanju određenih pojmova.
Učitelji potkrepljuju pozitivna ponašanja. Pravila ponašanja, zajedno s Kućnim redom škole istaknuta su na vidnom mjesto u učionici.
Na roditeljskom sastanku učitelji upoznati roditelje s pravima i dužnostima i pravilima ponašanja učenika.


 TVOJA PRAVA (ali i obaveze)

Znaš li da kao dijete imaš svoja prava, ali i obaveze?
Uz prava, Konvencija uključuje i odgovornosti djece, kao što je poštovanje prava drugih, osobito svojih roditelja (Članak 29.)


ŠTO JE TO PRAVO?

Teško je odgovoriti na ovo pitanje, ali možemo pokušati. Pravo  je potreba. Postoje osnovne stvari koje svi ljudi (veliki i mali) moraju imati ili koje im moraju biti na raspolaganju kako bi zdravo, sigurno i lijepo živjeli. Na primjer, svaki čovjek mora jesti da bi živio pa tako i ima pravo na primjerenu i zdravu hranu.

 DJEČJA PRAVA?

Dječja prava su ljudska  prava,  ali se ona odnose na osobe do 18. godine starosti. Ona su posebno izdvojena i naglašena zbog toga što je ovo razdoblje posebno važno u životu osobe. Kršenje prava u toj dobi može negativno utjecati na cijeli budući život osobe.

Dakle, DIJETE je osoba starosti do 18 godina života.

pupils

 KAKO SE ŠTITE DJEČJA PRAVA?

Država, odnosno mjesto u kojem dijete živi, mora osigurati djetetu siguran život i poštivanje njegovih prava. Također, ta se obveza odnosi i na sve odrasle koji moraju štiti djecu i pomagati im u ostvarivanju prava.  Djeca su osobe koje nemaju toliko znanja i mogućnosti štiti sama sebe, ona se trebaju međusobno pomagati u zaštiti prava ali ipak ponajviše im je potrebna pomoć odraslih.

Tako su se gotovo sve države svijeta zajednički dogovorile da će poštivati i štititi jednaka prava djece. Ta prava su napisali u dokumentu Konvencija o pravima djeteta, te odredili načine na koje se treba odnositi prema djeci. 

No, uz prava  se vežu i tvoje ODGOVORNOSTI:

Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu skrb, i informacije koje će ti pomoći da budeš zdrav i zdravo rasteš.

 • Imaš odgovornost jesti hranu koja je dobra za tvoje zdravlje te redovito prati zube ujutro i navečer.

Imaš pravo na ispravnu vodu za piće, kvalitetnu hranu, čistu i sigurnu okolinu.

 • Imaš odgovornosti ne bacati papiriće u okoliš.

 Imaš pravo na pomoć od vlade ako si siromašan ili u nevolji.

 • Imaš odgovornost ne razbacivati se s hranom i prilagoditi se novčanim mogućnostima svoje obitelji.

 Imaš pravo na kvalitetno obrazovanje. Trebaš biti ohrabrivan na pohađanje škole do najvišeg stupnja koji možeš postići.

 • Imaš odgovornost redovito ispunjavati školske obaveze, pisati domaće zadaće i truditi se kako bi postigao/la najbolje moguće rezultate.

 Imaš pravo prakticirati svoju vlastitu kulturu, jezik i vjeroispovijest ili neke druge koje izabereš.

 • Imaš odgovornost poštivati kulturu i vjeru svakog djeteta koja je drukčija od tvoje.

Imaš pravo znati svoja prava! Odrasli trebaju znati za ova prava i pomoći i tebi da saznaš za njih.

 • Kada saznaš za svoja prava dužan/na si ih reći drugoj djeci te učiti sve da se ta prava i poštuju.

Nikome nije dozvoljeno kažnjavati te na okrutan ili štetan način.

 • Imaš odgovornost lijepo postupati prema svojim prijateljima i odraslima, upravo na onakav način na koji bi htio da se oni odnose prema tebi.

Imaš pravo biti zaštićen od nanošenja boli i lošeg postupanja, tjelesnog ili duhovnog.

 • Imaš odgovornost ne nanositi nikakvu vrstu boli drugoj djeci ( ne zlostavljati ih, ne izazivati sukobe) te učiniti sve da do toga ne dođe ni među drugom djecom. (www.hrabritelefon.hr)
 
 

Prezentacija: Dužnosti i prava učenika

powerpoint