Dežurstvo učitelja

DUŽNOSTI DEŽURNOG UČITELJA 

Zadaće dežurnih učitelja su:

  • nadzor nad provođenjem cjelokupnih mjera sigurnosti utvrđenih planom;
  • povremeni obilazak svih prostora zgrade u kojoj dežura;
  • pojačan nadzor na osjetljivim mjestima u školi;
  • izdavanje uputa, upozorenja i zapovijedi u svezi provođenja utvrđenih mjera;
  • pisanje izvješća o događajima koji su se zbili u vrijeme dežurstva;
  • izvješćivanje policije i traženje intervencije u slučaju potrebe;
  • koordinacija s ravnateljem i izvješćivanje o poduzetim mjerama.

7.00 sati – dežurni učitelj dolazi u školu

9.05-9.20 / 10.05-10.20 sati – dežurni učitelji aktivno dežuraju na oba velika odmora, u holu, hodnicima i blagovaonici

12.45 sati – dežurni učitelji ispraćaju učenike putnike iz škole, organiziraju ih za ulazak u autobus, nadziru ulazak u školski autobus, daju signal vozaču za odlazak autobusa kad su svi putnici u autobusu, potpisuju list dežurnog učenika i tek tada odlaze kući.

Upute i zapovijedi dežurnih učitelja obvezni su izvršavati svi zaposlenici i učenici Škole. Dežurni učitelj za svoj rad odgovoran je ravnatelju Škole.

RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA

Dežurstva učitelja tijekom malih i velikih odmora tijekom 2023./24 . pogledajte u dokumentu.