Školski kurikul

Poštovani,

Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, određuje odgojno-obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrednovanja i ocjenjivanja.

Školski kurikul napravljen je na temelju Nacionalnog okvirnog kurikula. Kurikul je usmjeren na osobni razvoj učenika, njegovo osposobljavanje za kvalitetno življenje, aktivno i odgovorno sudjelovanje u kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i općem društvenom napretku zemlje u uvjetima razvoja društva znanja i globalizacije. Školski kurikul izrađuje škola radi zadovoljavanja specifične potrebe učenika i sredine u kojoj se škola nalazi.

škpl

Ciljevi se operacionalno iskazuju očekivanim učeničkim odgojno-obrazovnim postignućima (kompetencijama), čime se omogućuje vrednovanje stupnja njihove razvijenosti. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i multidisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetni međuljudski odnosi između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa učitelja, učenika, roditelja, stručne službe, ravnatelja i ostalih djelatnika i pomoć lokalne zajednice, materijalni uvjeti i opremljenost matične i područne škole.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

Školski kurikul objavljen na mrežnim stranicama naše škole, dostupan je učenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za život i rad škole.

Mirjana Posavec, ravnateljica

Školski kurikul za 2023./2024.

Školski kurikul za 2022./2023.

Školski kurikul za 2021./2022.

Školski kurikul za 2020./2021.

Školski kurikul za 2019./2020.

Školski kurikul za 2018./2019.

Školski kurikul za 2017./2018.

Školski kurikul za 2016./2017.

Školski kurikul za 2015./2016.

Školski kurikul za 2014./2015.