Izvanučionička nastava

Kroz izvannastavne aktivnosti učenici prolaze kroz teme i sadržaje koju nisu dovoljno ili uopće zastupljeni u redovnim propisanim sadržajima u nastavi, a učenici za njih pokazuju interes. Kroz njih stječu nova znanja te razvijaju vještine, sposobnosti i stavove potrebne za život u 21. stoljeću.

Istraživanja pokazuju da učenici koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima imaju višestruke koristi, a mogućnosti sudjelovanja u izvananstavnim aktivnostima povezane su i s pozitivnim akademskim postignućima  Baš ta raznolikost izvannastavnih aktivnosti učinila je neke škole prepoznatljivima, a nastavnicima omogućila kreativno kreiranje sadržaja i metoda rada.
skills 3371153 1920 1

Zavirimo li malo u povijest, škole su oduvijek imale široku lepezu izvannastavnih aktivnosti. Tako se u kameničkoj Spomenici ističe 1958. godina kada je škola obnovila učeničku zadrugu koja je tada imala tri sekcije: kupoprodajnu sekciju, kućne radinosti i poljoprivredni odjel. Navodi se kako sekcija Kućne radinosti te godine nije dovoljno proradila zbog pomanjkanja sredstava. Kako bi zadruga započela što kvalitetnije djelovati, svi članovi zadruge posjetili su tada oglednu zadrugu u Biškupcu. Danas, pedeset godina kasnije, kamenička je zadruga ogledna zadruga i vježbaonica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

1960./61. godine, osim učeničke zadruge, djeluje Kulturno-umjetničko društvo koje obuhvaća sekcije: Pjevački zbor, Tamburaški zbor, Dramska skupina i Kazalište lutaka. Klub mladih tehničara obuhvaća: Mlade saobraćajce, Mlade električare i Grupu za izradu nastavnih sredstava.

1961./62. Osim Kulturno-umjetničkog društva i Učeničke zadruge pojavljuje se i Sportsko društvo: nogometna sekcija, rukometna sekcija i sekcija ostalih sportova te Izviđači. U Klubu mladih tehničara pojavljuje se nova sekcija Fotoamateri. 1965./66. pojavljuje se, uz sve već nabrojene sekcije, i Recitatori. Učenička zadruga ima te godine novu sekciju: Čipkarstvo.

S većim ili manjim oscilacijama, veći je broj izvannastavnih aktivnosti zadržan i danas. Zbog preseljenja u novu školsku zgradu gasi se sekcija Fotoamateri. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i raznovrsnosti. Bitne pretpostavke postojanja su: dragovoljni odabir učenika, prijedlozi i želje učenika, postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetni međuljudski odnosi između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa, materijalni uvjeti i opremljenost matične i područnih škole.

dr. sc. Mirjana Posavec, ravnateljica

 Školska godina 2023./24.

Prikaz izvannastavnih aktivnosti i voditelja.

i282319414658964124. szw480h1280

Napomena: Mladi planinari uključeni su u izlete tijekom godine. Učenici od 1. – 4. razreda idu na planinarenje obvezno uz pratnju roditelja.