Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  1. Ivan Štefek – predstavnik Učiteljskog vijeća, predsjednik ŠO
  2. Bernarda Kljunić- predstavnica Učiteljskog vijeća 
  3. Tena Kočet –predstavnica zaposlenika
  4. Daniela Bakar – predstavnica Vijeća roditelja 
  5. Tamara Oreški – predstavnica osnivača
  6. Zorislav Rodek, dr.vet.– predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika
  7. Predrag Maček– predstavnik osnivača

2020. – 2024.