Pravilnici, protokoli, odluke

pravilnici

Temeljem zakonske obveze o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama službenik za informiranje Osnovne škole Ivana Rangera objavljuje:

OBAVIJESTI I PREPORUKE

PROGRAMI

PROTOKOLI

ODLUKE

PRAVILNICI I PROCEDURE

OBRASCI

  1. Upisnica u osnovnu školu
  2. Prijavnica za polaganje popravnog ispita
  3. Prijavnica za polaganje razrednog/predmetnog ispita
  4. Potvrda o položenome predmetnom ispitu
  5. Prijepis ocjena