Pravilnik o izvođenju izleta

2015./2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Pravilnik je stupio na snagu 30. srpnja 2015. godine. Interno pročišćeni tekst Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA

(interno proćišćen tekst)

pdf2014./2015.

Temeljem članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.– ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi:

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO – OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE