Misija i vizija škole

misija i vizija transparentVRIJEDNOSTI

Vjerujemo da naši međusobni odnosi koje imamo s ostalim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa (učitelji, roditelji, učenici, lokalna zajednica), odražavaju naša zajednička načela koja ocrtavaju osebujan identitet naše škole.

 • odgovornost
 • identitet
 • povjerenje
 • kreativnost
 • tolerancija
 • cjeloživotno učenje.

VIZIJA

Vizija škole je odgoj i obrazovanje  sretnog, uspješnog i odgovornog učenika koji se razvija uz poticaj učitelja uz podršku svih ostalih dionika odgojno-obrazovnog procesa (roditelja, lokalne zajednice).

MISIJA

Suradnjom svih dionika omogućiti razvitak sredine u kojoj će se dijete osjećati sigurno, zadovoljno i voljeno. Sredini koja će poticati razvoj svih njegovih potencijala korištenjem suvremenih metoda i načina rada. Svoju misiju škola ostvaruje kroz obvezne, izborne predmete, brojne izvannastavne aktivnosti, učeničku zadrugu, njegovanjem nacionalnog identiteta ugradnjom sadržaja baštine u obrazovne sadržaje…

CILJ

Stjecanje trajnog i primjenjivog znanja kojeg će učenik koristiti u životu. Osposobiti učenika za rad rukama, cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

 • povećanje kvalitete i učinkovitost nastave te tako omogućiti učenicma upis u željene srednje škole
 • poboljšati razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje
 • u nastavni proces uvoditi suvremene metode poučavanja
 • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • prevencija i smanjenje postotka nasilja među djecom
 • profesionalni razvoj (kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje djelatnika škole).
 • razvoj ekološke svijesti kod svih dionka odgojno-obrazovnog procesa
 • projektima i radom učeničke zadruge poboljšati kompetencije incijativnosti i poduzetnosti, financijske pismenosti u primarnom obrazovanju
 • osvješćivanje važnosti estetskog uređenja škole (interijera i eksterijera).

ciljevi 1