Statut škole

STATUT je temeljni dokument svake ustanove koji uređuje njeno osnivanje, obveze osnivača, djelovanje, svrhu, ciljeve… Iz njega su izvedeni manji dokumenti. Statut kao dokument je glomazan, pun članaka, sav je nekako “pravnički” pa ga zbog toga ljudi ne vole čitati. Za pripravike je obavezan kod polaganja državnog ispita.

Statut OŠ Ivana Rangera, Kamenica od 29. travnja 2024.