Kurikul učeničke zadruge

Program rada učeničke zadruge u osnovi je namijenjen učenicima dviju dobnih skupina:

a) učenicima  2. – 6. razreda škole

b) učenicima  7. – 8. razreda. 

Ovakav pregled po dobnim skupinama obuhvaća sadržaje koji se mogu organizirati  u najvećem broju škola, ali nisu ni rijetkost mješovite skupine. 

hah

Godišnji plan i program rada  osnovni je dokument ove specifične izvananstavne aktivnosti. Obuhvaća sve sekcije (djelatnosti) i služi ostvarivanju programskih ciljeva mladih zadrugara. Nastaje timskim radom svih voditelja sekcija. Prije izrade Godišnjeg plana i programa zadruge svaki voditelj sekcije izrađuje svoj prijedlog programa rada, zatim se obavljaju razgovori sa svim sudionicama zadruge, a kada se utvrde sve moguće aktivnosti izrađuje se konačni i službeni Godišnji program rada. ( Njegov sastavni dio su i programi rada svih sekcija)aktivno

Metodologija izrade kurikula učeničke zadruge

Godišnji plan i program rada učeničke zadruge – primjer

aktivno ucenje slika 41056434