Radionice Crvenog križa 2015./2016.

2 1Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u drugom je polugodištu školske godine 2015./2016. realiziralo provedbu programa “Odgoj za humanost” koji se temelji na poimanju važnosti humanosti i humanog djelovanja, te poticanju i ohrabrivanju istog. Putem realizacije aktivnosti predviđenih programom učenici su usvojili znanja i vještine koje doprinose razumijevanju humanosti, važnosti pomaganja drugima i očuvanja vlastite dobrobiti, upoznavanju s pravima i obvezama, prihvaćanju različitosti i međusobnom uvažavanju, promicanju dobrovoljnog rada u zajednici, te razvoju solidarnosti i voluntarizma.

Prilikom provedbe programa, posebna je pažnja bila usmjerena na razvoj socijalne svijesti u djece, osobito tolerancije prema drugima i odgovornosti za sebe i svoju lokalnu zajednicu. Slijedom navedenog, u Osnovnoj školi „Ivana Rangera“ Kamenica tijekom svibnja 2016. godine provedeno je ukupno 7 radionica u koje je bilo uključeno svih 8 razreda od ukupno 113 učenika. U Područnoj školi Žarovnica provedene su još 3 radionice u koje je bilo uključeno 4 razreda od 41 učenika. Ukupno je dakle realizirano 10 radionice koje su zajedno obuhvaćale 154 učenika. Provedbom radionica obrađeno je 6 različitih tema unutar programa “Odgoj za humanost”.

DSC09263

U nižim razredima provedene su radionice Pomoć, pomoć-osnove pružanja prve pomoći, Mišica milica-što činiti u nevolji? i Prava djece. Provedbom radionica Prva pomoć učenici su upoznati s osnovnim načinima pružanja prve pomoći, samopomoći i pomoći drugima u slučaju ozljeda, usvojili su nova znanja i vještine s naglaskom na pravilne načine reagiranja na mjestu nesreće, a posebice u kontekstu školskog okruženja, tijekom igre u parku, na igralištu ili na putu do kuće. Na zabavan, interaktivan i dobi primjeren način sami su sudjelovali u zbrinjavanju različitih ozljeda. 

DSC09264

U višim razredima provedene su radionice Postanak Crvenog križa, Humanost i Prevencija ovisnosti. Kroz radionice Postanak Crvenog križa učenici su upoznati sa povijesti i nastankom Crvenog križa, djelovanjem humanitarne organizacije i njezinim načelima, te humanitarnim aktivnostima. Putem radionice Humanost učenici su stekli osnovna znanja o pojmu humanosti, važnosti humanog ponašanja u svakodnevnom životu, humanitarnoj organizaciji Crvenog križa, te načelima Crvenog križa. Provodile su se i radionice Prevencija ovisnosti putem kojih su učenici informirani o štetnim posljedicama konzumacije alkohola i cigareta, kao i procesom donošenja ispravnih odluka kojima biraju zdrav način života. 

DSC09271

Radionice su se provodile na osnovi sredstava iz Programa poticanja zapošljavanja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za projekt GDCK Ivanec „Pokreni zajednicu“, a iste je realizirala koordinatorica volonterskih programa. Suradnja sa Osnovnom školom bila je izuzetno kvalitetna, a povratna informacija učenika mjerena putem evaluacija također se pokazala vrlo pozitivnom. Učenici su aktivno sudjelovali u provedbi edukativnih i kreativnih radionica, te su pokazali visok stupanj zainteresiranosti i motivacije. Razvijanjem dobre prakse i suradnje kroz provedbu programa GDCK-a Ivanec završena je još jedna školska godina na koncu koje se bilježe pozitivna iskustva i velik doprinos za djecu i mlade.

Podijeli