Opći podaci

Radno vrijeme knjižnice
ponedjeljak, utorak i četvrtak
od 7.30 do 12.30 sati

Smještaj
1. kat, ULAZ POKRAJ ŠKOLSKE DVORANE
Površina: 44 m²

Oprema
Broj čitateljskih mjesta: 8 mjesta
Broj računala u školskoj knjižnici: 1 računalo
Broj računala s pristupom internetu: 1 računalo
Veza s internetom: ADSL
Program za knjižnično poslovanje: DA – ne

Knjižnični fond
Knjižni fond: knjige, časopisi, AV-građa i elektronička građa.

U školskoj knjižnici radi Emina Husnjak – diplomirana knjižničarka.

Djelatnost
Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja abavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja. Razvoj hrvatskog obrazovanja, znanosti i kulture te povezivanje s Europom i svijetom je nezamislivo bez korištenja knjižnica, posebno školskih knjižnica.

Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa. Promiče čitanje, u školi i izvan nje te je mjesto gdje učenici stječu vještine za učenje kroz cijeli život, razvijaju maštu i osposobljavaju se za život odgovornih građana. Nudi knjige i ostalu građu koja svim članovima školske knjižnice omogućuje razviti kritičko mišljenje i pomaže im da postanu stvarni korisnici obavijesti, u svim oblicima i putem svih medija. Školska knjižnica se povezuje s drugim knjižnicama i informacijskim mrežama te uz pomoć suvremene tehnologije u funkciju stavlja sve izvore znanja i tako postaje informacijsko i nastavno središte škole. Školska knjižnica opskrbljuje učenike vještinama za učenje kroz cijeli život, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.

Knjižnične usluge i aktivnosti

U knjižnici se može:

  • posuđivati knjige, časopise,
  • čitati knjige i časopise,
  • koristiti stručna (referentna) građa.