Kvaliteta rada škole

check mark 1292787 960 720Što je samovrednovanje?

Samovrednovanje je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti rada škole. Koristi se kao bitan instrument za jačanje kapaciteta škole te za napredak, razvoj i uspjeh svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa.

To je proces profesionalne refleksije kroz koji škole dobro upoznaju same sebe i pronalaze najbolje načine za unaprjeđenje svoga rada. Uspješno samovrednovanje škole je proces unaprjeđenja kvalitete koji se planira i ostvaruje unutar škole, a temelji se na uzajamnom povjerenju, vjeri u snagu vlastitoga razvoja i spremnosti djelatnika na samokritičnost bez vanjskih pritisaka (Bezinović 2010).

anketa 849x456

Procesom samovrednovanja nastoji se odgovoriti na tri temeljna pitanja:

  • Koliko je dobra naša škola?
  • Kako to znamo?
  • Što učiniti da budemo još bolji?

Na ova pitanja odgovaraju svi subjekti škole:

a) ravnatelj/ica (u dijelu koji se odnosi na organizaciju, vođenje, suradnju sa zaposlenicima i roditeljima učenika te u odnosu na okruženje, uvjete rada, razvoj kulture i identitet škole),

b) učitelji i stručni suradnici (u dijelu koji je neposrednije vezan uz stalni proces provedbe, analiziranja i planiranja vlastitog odgojno-obrazovnoga rada te osobnog doprinosa cjelokupnom životu škole) te

c) učenici koji trebaju razvijati sposobnost za objektivno sagledavanje, planiranje, praćenje, vrednovanje i poboljšavanje svojih aktivnosti,

d) roditelji koje treba uključiti u proces samovrednovanja kako bi prepoznali svoju odgovornost i zadaću u odgojnoobrazovnom radu te vlastitim mogućnostima doprinosili napretku škole (Muraja 2010).

check mark 1292787 960 720Tim za kvalitetu

Školski tim za kvalitetu čine svi zainteresirani sudionici života škole. Škola bi morala u svom djelovanju polaziti od temeljnih vrijednosti koje ju čine prepoznatljivom i koje određuju njezino djelovanje. Od 2014. godine škola ima Tim za kvalitetu koji  kontinuirano vodi ravnateljica Mirjana Posavec, dok se članovi mijenjaju – ovisno o kadrovskim promjenama. Od 2024. godine članovi Tima za kvalitetu su: 

  1. Mirjana Posavec, ravnateljica
  2. Nikolina Šumečki, stručna suradnica
  3. Katica Veseljak,  Anita Rostohar, učitelji RN
  4. Đurđica Basarić RešetarTamara Rešetar, učiteljice PN 

Digitalna zrelost škole – samovrednovanje, ožujak 2020. 

digitalnaCilj samovrednovanja je utvrditi pokazatelje za procjenu razine digitalne zrelosti  škole. Osim reinterpretacije postojećih istraživanja i usporedne analize, u ovom se radu koristila metoda modeliranja.Samoevaluaciju digitalne zrelosti u školi omogućuje planiranje poboljšanja digitalne kulture u školi, poboljšanja sigurnosti, tehničkih zahtjeva i podrške, digitalne vještine nastavnika, učenika i zaposlenika u stručnim službama, uključivanje digitalne tehnologije u nastavni plan i program, kao i osnovu za učinkovitu primjenu digitalnih tehnologija u organizaciji škole.

Više o samovrednovanju pročitajte u priloženom dokumentu.


 (Samo)vrednovanje  kvalitete  nastave na daljinu? – travanj, 2020.

online 4091231 960 720U vrijeme locdowna, odnosono održavanja nastave na daljinu anketirali smo sve aktere škole: učenike, učitelje i roditelje. 

Anketu je ispunilo 93 roditelja naših učenika od 1.do 8. razreda. Roditelji su našu organizaciju nastave (počinjemo prilično rano kako bismo izbjegli poteškoće u sustavu koje nastaju istovremenom prijavom velikog broja korisnika te nastavu izvodimo u realnom vremenu ) ocijenili ocjenom 4,23, dok ste komunikaciju  s razrednicima ocijenili ocjenom 4,38. 

Dok se svi drugi žale na količinu i opseg gradiva, naši učenici rješavaju svoje zadatke – što nam pokazuje da smo ih relativno optimalno dozirali .Za učenike nizih razreda (1. i 2. razred osigurali smo materijale na web stranicama, dok se 3. i 4.razred uključuju u videopoziv u Teamse).

Ono što nam sustav ne omogućuje je videokonferencija u realnom vremenu pa nismo u mogućnosti osigurati (za sada) direktan video kontakt s učenicima i to je veliki nedostatak sustava. No, čim nam je  sustav dozvolo kreneuli  smo nastavom putem videopoziva. MZO nas je prepoznao kao primjer dobre prakse. Naš način rada na daljinu i vrednovanja ravnateljica škole predstavila je na kolegiju ravnatelja .


 

Kako poboljšati rad Vijeća učenika? – rujan, 2022.

vijećeOdgojno – obrazovne institucije, odnosno škole, drugo su najvažnije okruženje za rast i razvoj svakog djeteta. Djeca u školi provode značajan dio svog vremena, socijaliziraju se, uče i igraju, ali bi trebala aktivno promovirati, ali i učiti kako participirati u donošenju odluka. I dok se s jedne strane govori o participaciji djece u donošenju odluka, postoji problem s njezinom primjenom u praksi: naime, čini se da se više govori o participaciji , ali nema adekvatne praktične primjene. Praktična primjena, a ne „deklarativnost“ imala bi za posljedicu utjecaj na poboljšanje intervencija za djecu (Badham, 2004, prema Bessell, 2011).

Ključne riječi: osnovna škola, participacija djece, Vijeće učenika

Više o provedenom istraživanju pročitajte u dokumentu Kako poboljšati rad Vijeća učenika?


Roditeljska percepcija škole, zadovoljstvo školom i preferirani oblici suradnje škole i roditelja – travanj, 2022.

Parent meeting with teacher in classroom.Većina suvremenih roditelja želi surađivati s učiteljima kako bi osigurali da njihovo dijete dobije najbolje obrazovanje. Učitelji, također, teže takvom odnosu s roditeljima. Za većinu djece roditelji i učitelji najvažnije su osobe u njihovu životu. S njima provode najviše vremena, vode ih kroz školovanje i utječu na njihov svakodnevni život.

Stoga, savršen spoj uključenosti učitelja i roditelja u djetetovo obrazovanje jedan je od najvećih doprinosa njihovom uspjehu. U školi smo proveli istraživanje  s ciljem da ispitamo procjenu roditelja i učitelja o zastupljenosti različitih komunikacijskih oblika suradnje, njihove stavove o korisnosti tih oblika kao i zadovoljstvo suradnjom škole i roditelja. Također, ispitali smo kako roditelji percipiraju ustanovu, svoj odnos s razrednikom svog djeteta, koji su još oblici u koje bi voljeli biti uključeni u rad i život škole. Dakle, ovim istraživanjem željeli smo provjeriti kako suradnja roditelja i škole izgleda iz roditeljske perspektive kao i koje oblike suradnje preferiraju roditelji, ali i učitelji. 

Ključne riječi: osnovna škola, suradnja roditelja i škole, zadovoljstvo, oblici suradnje

Više o provedenom istraživanju pročitajte u priloženom dokumentu.Digitalna zrelost škole -Samovrednovanje, travanj 2023.

shutterstock 404189197Digitalno zrele škole, kako je definirano u sklopu programa e-Škole, su škole na visokom stupnju integriranosti IKT-a u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju IKT-a u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Digitalno zrele škole pristupaju sustavno razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste IKT za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima. Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga.

O digitalnoj zrelosti naše škole više u Digitalna zrelost škole.Analiza školske prehrane 2022./23., lipanj 2023.

užinaKvalitetna prehrana važan je čimbenik u rastu i razvoju djece. Pomaže u razvoju čvrstih temelja kod djeteta u smislu očuvanja zdravlja i usađivanja dobrih obrazaca prehrane iz djetinjstva. Tri najvažnije prednosti prehrane u ranom djetinjstvu su da pomažu u uspostavljanju imuniteta protiv brojnih zaraznih bolesti, poboljšavaju zdrav razvoj mozga i drugih ključnih organa te povećavaju razinu djetetove aktivnosti i kognitivne sposobnosti. Kao rezultat toga, odgovarajuća prehrana za djecu kritična je u školskoj dobi jer postavlja temelje za njihovu potpunu i hranjivu egzistenciju do kraja života, stoga je cilj našeg istraživanja utvrditi zadovoljstvo učenika i roditelja prehranom naše škole, ali i kvalitativno poboljšati školski jelovnik.

Ključne riječi: škola, prehrana, jelovnik, kvalitetna prehrana, učenici

Više o provedenom istraživanju pročitajte u dokumentu Analiza školske prehrane 2022./23.