Godišnji plan i program rada

Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, a donosi ga Školski odbor do 7.listopada tekuće školske godine.

Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži u pravilu: podatke o uvjetima rada, podatke o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, planove rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole, podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

Odluka o izmjeni id puni Godišnjeg plana i programa rada 2023./24.

Godišnji plan i program rada 2022./2023.

Godišnji plan i program rada 2021./2022.

Godišnji plan i program rada 2020./2021.

Izmjena Godišnjeg plana i programa rada škole za 2019./20.

Godišnji plan i program rada 2019./2020.

Godišnji plan i program rada 2018./2019.

Godišnji plan i program rada 2017./2018.

Godišnji plan i program rada 2015./2016.

Godišnji plan i program rada 2014./2015.