Volim pomagati i učimo o Crvenom križu

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec započelo je i ove školske godine s projektom Volim pomagati i Učimo o Crvenom križu. Radionicama o postanku najveće humanitarne organizacije u svijetu, o prvoj pomoći, darivanju krvi, kao i radionica s drugom tematikom Crvenog križa djece uče i usvajaju humane vrednote, razvijaju socijalne vještine, ohrabruju takve osjećaja i djelovanja, a sve navedeno dio je kvalitetnog odgoja i odrastanja. Crveni križ kao humanitarna organizacija, između ostalih aktivnosti provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, a upravo putem ovih programa osvještavamo važnost pomagačkog ponašanje koje se bazično provlači kroz sve naše djelatnosti.

2-1

U razdoblju od 9. do 12. mjeseca šk. god. 2013./2014. provedeno je 39 radionica i uključeno 679 djece/učenika iz osnovnih škola Ivanec, Salinovec, Prigorec, Lepoglava i Žarovnica, te iz vrtića Lepoglava.
Upoznavanje s načinima pružanja prve pomoći, poticanje na razmišljanje o samopomoći i pomoći drugima, sastavni su dio projekta za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, a namjena projekta za učenike od 5. do 8. razreda jest sjecanje spoznaja o humanitarnoj organizaciji Crvenom križu, povećanje spremnosti mladih na uključivanje u dobrovoljni volonterski rad i aktivnosti koje mladi mogu provoditi u Crvenom križu. Tako su s učenicima održane radionice Postanak Crvenog križa, Humanost i načela humanog rada i druge. Također, u Mjesecu borbe protiv ovisnosti koji se obilježava od 15. 11. do 15.12. provedene su 3 radionice na temu prevencije ovisnosti u OŠ Kamenica i OŠ Lepoglava, a tijekom prosinca još 4 radionice u sedmim razredima OŠ Ivanec.

2-2

Projekt je radionicom prve pomoći, sukladan Kurikulumu zdravstvenog odgoja i obrazovanja, sukladno kojem učenici od najranije dobi uče o prvoj pomoći i pri tome je ostvarena izuzetno dobra suradnja sa svim školama na području djelovanja GDCK Ivanec, odnosno GDCK Ivanec partner je školama u provođenju ove radionice i upoznavanju učenika s ovom tematikom. Ovo je logičan nastavak dugogodišnje suradnje škola i Crvenog križa kroz izvannastavnu aktivnost prve pomoći i organiziranja natjecanja iz prve pomoći.
Također, radi se o projektu u mnogočemu sukladnom Kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja i to osobito na razini društvene dimenzije građanske kompetencije u kontekstu razreda, škole, a i lokalne zajednice.
Naime, kroz aktivnosti koje su projektom Volim pomagati – Učimo o Crvenom križu predviđene, učenici usvajaju znanja i razumiju značaj i ulogu dobrovoljnog društvenog rada u zajednici, stječu vještine i sposobnosti planiranja i organiziranja raznih humanitarnih akciji, razvijaju vrline solidarnosti, suosjećanja, poštivanja i razumijevanja potreba drugih, zagovaraju voluntarizam. Kroz prikladne aktivnosti, odnosno zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa koje obilježavamo kroz godinu u suradnji sa školama, učenici razvijaju svoju građansku kompetenciju, jer usvojena znanja povezuju sa vještinama, vrijednostima i stavovima i tako postaju aktivni sudionici u rješavanju problema u lokalnoj zajednici.
Projekt se vrednuje, a učenicima izražavaju veliko zadovoljstvo provedenim radionicama, smatraju da su naučili nešto novo, te se žele ponovno uključivati u isti program. (http://www.hck.hr)
Radionice je vodila prof. Melita Brodar (voditeljica za rad s mladeži GDCK Ivanec):

1., 2. i 3. razredi- „Pomoć, pomoć”
5. razred- „Postanak Crvenog križa (Priča o jednoj ideji)”
6. razred- Prevencija ponašanja koja dovode do ovisnosti „Goranova priča”
8. razred- Darivanje krvi

2-3

2-4

Podijeli