Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

vodici

Izvor ilustracije: AZOP

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našom temeljnom djelatnošću odgoja i obrazovanja i povezanim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za privatnost pojedinaca i sigurnost njihovih osobnih podataka. Osobni podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Osnovna škola Ivana Rangera drži se sljedećih načela s ciljem zaštite osobnih podataka svih osoba čije osobne podatke na bilo koji način obrađuje:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka, molimo obratite nam se putem kontakata:

Službenik za zaštitu podataka

Igor Barlek, CIPP/E

e-mail: bi@biconsult.hr

Ova Politika privatnosti kao i naša mrežna stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 27. prosinca 2023. god

VODITELJ OBRADE

Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava (Škola), nastupa u odnosu na osobne podatke svih osoba čije osobne podatke obrađuje u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti osobnih podataka.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO

Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika, zaposlenika Škole, vanjskih suradnika i gostiju

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se u okviru javnih i službenih ovlasti Škole, na temelju kojih Škola, između ostalog, obavlja sljedeće obrade osobnih podataka:

 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Škola samostalni voditelj obrade za osobne podatke koje izravno prikuplja od učenika i nositelja roditeljske odgovornosti,
 • upise i ispise vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije;
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima;
 • izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima;
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda;
 • provođenje sufinancirane prehrane učenika i njihovog prijevoza,
 • vođenje evidencija posudbe i zaduživanja knjiga u našoj knjižnici,
 • vođenje evidencija učenika u posebnim obrazovnim programima i EU projektima,

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

 • svojih zaposlenika, pomoćnika u nastavi i vanjskih suradnika,
 • učenika i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
 • učenika drugih škola kao sudionika posebnih programa i EU projekata,
 • članova Školskog odbora, Vijeća roditelja i Vijeća učenika i ostalih školskih tijela,
 • kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pripadajućim podzakonskim propisima.

Osobni podaci učenika, uključujući fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada javno se objavljuju na našim mrežnim stranicama i službenim stranicama škole na društvenim mrežama, temeljem opravdanog legitimnog interesa škole ili temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti za pojedinačne fotografije ili snimke učenika.

Postupci selekcije kandidata i zapošljavanja

Pri zapošljavanju putem javno objavljenih natječaja prikupljamo osnovne podatke o vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i sve ostale podatke zadane važećim propisima, posebice Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o radu te njihovim podzakonskim aktima i koje nam sami dostavite putem životopisa i zamolbi, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja u našoj školi. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata zadržavamo u rokovima sukladno propisima o arhivskoj građi.

Mrežna stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja vaše osobne podatke (ime i prezime, email adresa, organizacija) kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Škola neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Škola putem vlastite mrežne stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati.

Poveznice na društvene mreže i druge web lokacije

Naša mrežna stranica može sadržavati poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

Kolačići (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na vašem računalu ili uređaju koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Na primjer, kolačići se mogu koristiti za pohranjivanje podataka o registraciji na internetskoj stranici tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi pri narednom posjećivanju stranice.

Nužnim kolačićima neophodnima za osiguranje funkcionalnosti naše mrežne stranice ne prikupljamo niti pohranjujemo bilo koji od vaših osobnih podataka. Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke neophodna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole vi i dalje možete u potpunosti koristiti našu mrežnu stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja.

Nužni kolačići koje naša stranica koristi:

Kolačić

Vrsta

Trajanje

Svrha

3534a4c36e9c014d0af6ae778143fcb0

HTTP

Sesijski

Funkcionalnost stranice

Video nadzor

Škola koristi i sustav videonadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika i posjetitelja naše Škole temeljem valjanog i dokumentiranog legitimnog interesa. Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor neposredno oko objekta Škole, čiji su perimetri kamera jasno označeni lako uočljivim obavijestima. Snimke videonadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka, iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Škole na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U okviru svog djelovanja Škola koristi usluge pouzdanih poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, vanjskih suradnika, pomoćnika u nastavi, gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, zaštite imovine i sigurnosti ljudi, održavanja mrežne stranice te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom.

Dio podataka razmjenjujemo i temeljem zakonskih obveza ustupamo tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Porezne uprave, CARNET-a i Sveučilišnog računskog centra (SRCE), kao i drugim zakonom ovlaštenim nadležnim tijelima.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.    

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

e-mail: azop@azop.hr

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Podijeli