Dan škole, 2022.

medium oskamenica dan skole nagrade ucenicima 10Proslava Dana škole OŠ Ivana Rangera iz Kamenice bila je prigoda da se učenicima kameničke škole, koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim i državnim učeničkim smotrama znanja, uruče gradske nagrade. Na kraju priredbe, prve održane nakon priredaba koje se proteklog perioda nisu mogle biti održati zbog pandemije koronavirusa, a tijekom koje su učenici pokazali što su u tom vremenu pripremili i  naučili, predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave Hrvoje Kovač uručio je najuspješnijim učenicima gradske nagrade – knjigu “Hrvati koji su mijenjali svijet”.

Nagradu su primili sljedeće učenice i učenici oji su sudjelovali na županijskim natjecanjima.: Hana Vresk, Marta Maček, Mihaela Galić, Tea Jurenec, Lorena Mežnarić, Karla Barbir, Lana Kapustić, Mateo Maček, Leona Oreški, Luka Kresonja, Tin Bencek, Mihael Juren, Gabi Križanec, Karlo Hunjet, Martin Željezić, Ana Kapustić, Dora Husnjak, Magdalena Kišiček, Klara Bencek, Karla Jug, Klara Sajko, Martina Jug i Stefani Pintarić.

Valja, na kraju istaknuti najuspješnije: Karla Barbir, 2. mjesto na županijskom natjecanju iz Informatike, mentor: Ivan Štefek i Tin Bencek, 3.mjesto iz Tehničke kulture, mentor: Zlatko Horvat..Košarkaška ekipa škole (Ž) također je osvojila 3. mjesto na zupanijskom natjecanju, mentorica: Andreja Komes.

 

Podijeli