Užina za sve V

UZS plakat 11 2022 page 0001Naziv projekta: „Užina za sve V“

Razdoblje provedbe: školska godina 2022. – 2023.

Prijavitelj: Varaždinska županija

Partneri: 33 osnovne škole u Varaždinskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta: 132.600,95 EUR (999.081,83 kn)

EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Trajanje projekta: od 5.9.2022. do 5.7.2023.

Sažetak projekta:

Cilj projekta „Užina za sve V“ jest doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života, smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, čime će se stvoriti pozitivno okruženje, doprinijeti boljem zdravstvenom stanju djece te kvalitetnijem praćenju nastavnih aktivnosti. Osigurat će se to kroz osiguravanje redovite i kvalitetne školske prehrane u osnovnim školama Varaždinske županije, za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Ciljna skupina je 994 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koje imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.

Podijeli