Uspješni mladi šahisti

Istraživanja pokazuju da poduka u šahu utječe na razvoj kognitivnih sposobnosti kod učenika – pamćenja, vizualnospacijalnih sposobnosti, numeričkih vještina, opće inteligencije te drugih sposobnosti.

U protekle dvije školske godine u našoj je školi organizirin šah za učenike kao izvannastavna aktivnost. Pobudio je tako interes i kod učenika razredne nastave pa su se i učenici 4. -tih razreda uključili u rad Mladih šahista. Ove su godine sudjelovali na šahovskom natjecanju učenika osnovnih škola koja se održavalo u varaždinskoj Areni.

šah

Učenice Lana Maček, 4.a, Daria Vusić, 5.a, Lorena Črepinko Maček, 7.a i Marta Novak, 7. a predstavljale su žensku ekipu naše škole te postale viceprvakinje županije, dok su  dječaci   Marko Maček, 4.a, Dario Cikač, 6.a, Mihael Lazar, 6.a, Dario Jurgec, 6.a (i zamjena Luka Željezić, 7.ana Županijskom šahovskom natjecanju u Varaždinu osvojili 3. mjesto! Mentorica: Andreja Komes, prof.

Podijeli