Uspješni kamenički osnovci

Završila su natjecanja, a velik se broj učenika naše škole plasirao na višu- županijsku razinu. Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima!

natjecanja

 

PODRUČJE/PREDMET

 

UČENIK/MJESTO

 

MENTOR

 

PLASMAN NA DRŽAVNO NATJECANJE

LiDraNo

Klarić, Helena, 8.a

Šaško, Marin, 8.a

 

Mirjana Sambolec

 

 

INFOKUP/ Osnove informatike

Čavala, Šime, 8.a – 2. mjesto

Paska, David, 7.a  – 1. mjesto

 

Ivan Štefek

 

 

Da

 

POVIJEST

Mavrek, Lukrecija, 8.a

Vresk, Marko, 8.a

Županić, Helena, 8.a

 

Emina Husnjak

 

GEOGRAFIJA

Kapustić, Nera – 3. mjesto

Jasmin Kokotec

 
LIK – LIKOVNA KULTURA

Klarić, Helena, 8.a

Jadranka Kučar

Da

 

TEHNIČKA KULTURA

Cikač, Leon, 7.a

Juren, Karlo, 5.a

Vusić, Monika, 6.a

 

Zlatko Horvat

 

 

 

SIGURNO U PROMETU

Juren, Karlo, 5.a

Maček, Josipa, 5.a

Šprem, Mihaela, 5.a

Mavrek, Leon, 5.a

 

Zlatko Horvat

 

 

 

 

PRVA POMOĆ

Cikač, Leon, 7.a

Cikač, Natan, 7.a

Galić,Damian, 7.a

Kasal, Ivan, 7.a

Paska, David, 7.a

Antekolović, Petar (zamjena)

 

 

 

Andreja Sweeney

 

 

 

 

 

 

       ŠAH

Husnjak, Maja, 8.a

Novak Marta, 6.

Novak, Barbara, 8.a

Županić, Helena, 8.a

3. mjesto

_______________

Jurgec, Dario, 5.a

Lazar, Mihael, 5.a

Sajko, Karlo, 8.a

Zagorčak, Stjepan, 8.a

-3. mjesto

 

 

 

 

 

Mihael Liber

 

 

 

 

NOGOMET/ dječaci

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENIČKA ZADRUGA

Golub, Danijel, 8.a

Črepinko, Marko, 8.a

Jug, Karlo, 7.a

Vresk, Marko, 8.a

Vresk, Filip, 7.a

Oreški, Danijel, 8.a

Sajko, Karlo, 8.a

Zagorščak, Stjepan, 8.a

Zagoršćak, Toni, 6.a

Željezić, Tomislav, 8.a
__________________

Cikač, Ivana, 7.a

Grd, Patricija, 7.

Zagoršćak, Klara, 6.a

Želježić, Elvis, 5.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja Komes

 

 

 

 

 

 

Jadranka Vusić

Đurđica Basarić Rešetar

 

Podijeli