Uspjeh kameničkih šahista

Šah se u programima osnovnoga obrazovanja prvi put javlja krajem prošloga stoljeća, u Kanadi i SAD-u. Velika mu je pozornost posvećena u zemljama bivšega Sovjetskog Saveza i mnogim europskim zemljama, a uključen je i u kurikule većine zemalja našega okružja.

Mnogobrojna istraživanja dokazuju da bavljenje šahom blagotvorno utječe na razvoj mentalnih sposobnosti učenika, što pridonosi uspjehu u svladavanju svih odgojno-obrazovnih zadataka. Psihologijska istraživanja omogućila su dublji uvid u misaone procese koji se odvijaju u umu pojedinca za vrijeme šahovske igre.

sah d

Evo slijeda tih misaonih operacija: 1) prikupljanje podataka, 2) iskušavanje različitih mogućnosti rješavanja problema, 3) biranje najboljega od mogućih rješenja prema trenutnoj procjeni igrača, 4) provjeravanje prethodnih operacija i 5) konačna odluka.

Šahovska igra poboljšava vidno pamćenje i vidnu percepciju, a to su nužne pretpostavke osposobljenosti za rješavanje problema. 

I učenici Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica prepoznali su kapacitet u ovoj izvananstavnoj aktivnosti te već duži niz godina odabiru ovu aktivnost kojom poslije redovite nastave kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Redovito sudjeluju na županijskom natjecanju i ostvaruju zapažene rezultate. I ove školske godine naša muška ekipa u sastavu Marko Maček (5. razred), Dario Jurgec , Mihael Lazar (7. razred) i Luka Željezić (8. razred) na županijskom je natjecanju osvojila visoko 3. mjesto. Mentorica: Andreja Komes, prof.

Podijeli