Upisi u srednju školu

UPIS U SREDNJE SKOLE 840x430Poštovani roditelji,dragi učenici, 

da bismo Vam olakšali lakše snalaženje na novom administracijskom sučelju za upise u srednju školu, u privitku Vam je nekoliko korisnih linkova.

Podsjećamo prijave u sustav bit će moguće tijekom cijelog upisnog razdoblja. Za sada, istražite aplikaciju i nakon ulaska u sustav, kandidati moraju pregledati svoje podatke na kartici “Moji podaci” i eventualne nepravilnosti (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda i sl.) prijaviti svom razredniku.

  Za ulazak u sučelje koristite link : Upisi u srednje škole (e-upisi.hr)

Prijave obrazovnih programa za redovite kandidate počinju 25. lipnja 2022.

Također, ovdje možete naći slikovne upute za rad unutar aplikacije: UPUTE ZA KORISNIKE. 

Prilozi:

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (nn.hr)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole – pročišćeni tekst – Zakon.hr

 Petra Kovačec, soc.ped., stručna suradnica

VAZNI DATUMI

Opis postupaka Datum
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 5. – 1. 7. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 1. 7. 2022.
o Početak prijava redovitih učenika u sustav 23. 5. 2022.
o Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2022.

o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 29. 6. – 4. 7. 2022.
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2022.

o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka 9. 7. 2022.

o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2022.
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2022.

Podijeli