Prelazak u drugu školu

upisi2011Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog polugodišta.

Iznimno, ako ste se preselili iz jednog mjesta u drugo, škola koja u tom drugom mjestu ostvaruje isti obrazovni program dužna je upisati vaše dijete i nakon kraja prvog polugodišta.

Na zahtjev roditelja, odluku o promjeni programa u drugoj školi, odnosno o prelasku iz jedne u drugu školu koja provodi isti obrazovni program, donosi učiteljsko vijeće vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, uz poštivanje propisanih pedagoških standarda.

Učenik prelazi iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program na temelju prijepisa ocjena. Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu u drugu školu.

Kada je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, osnovna škola obavještava ured državne uprave, odnosno Gradski ured koji je dužan u roku od sedam dana odrediti osnovnu školu u kojoj učenik nastavlja školovanje. Taj se učenik u pravilu seli u školu čije upisno područje graniči s upisnim područjem škole koju je prije toga pohađao.

 

Podijeli