Poziv na testiranje

check mark 1292787 960 720Natemelju dlanka 3. st. 7′ te dlanka 7. Pravilnika o nadinu i postupku zapo5ljavanja u Osnovnoj Skoli Ivana Rangera Kamenica (dalje u tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj objavljen 19. listopada 2023. za zapošljavanje na radno mjesto učitelj/ica prirode i biologije

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
 
Povjerenstvo je utvrdilo da testiranju za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije na odredeno i nepuno radno vrijeme od 19 sati rada tjedno poziva se kandidat (u prilogu).

pdfPoziv na testiranje – PiB

DODATAK:  Povjerenstvo je utvrdilo da testiranju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na neodređeno i puno radno vrijeme može pristupiti sljedeći kandidat: Sara Ratkaj mag. prim.obrazovanja,  jer je podnijela pravodobnu i urednu prijavu i ispunjava formalne uvjete natječaja.
 
Podijeli