Dan kretanja za zdravlje

Svjetska zdravstvena organizacija, kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva, promiče zdrave stilove života i navodi redovitu tjelesnu aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenula inicijativu da se 10. svibnja, na nacionalnoj razini, provode aktivnosti kojima se promiče redovita tjelesna aktivnost.

Taj dan je poznat kao Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje (Move for Health Day), a odnosi se na provođenje tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta bez obzira na sadržaj, mjesto i vrijeme izvođenja. Osnovni cilj je podizanje svijesti javnosti o važnosti i koristima redovite tjelesne aktivnosti pri očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. Obzirom da naša  područna škola nema sportske dvorane, učenici tjelesne aktivnosti su uglavnom vani, a kad to nije moguće onda nam je idealan poligon za tjelesnu aktivnost koji koristimo u nastavi TZK-e. Od edukacije i primitka Poligona za tjelesnu aktivnost školske djece prošle su tri godine.

U Osnovnoj školi Ivana Rangera u Kamenici ( Područna škola Žarovnica ) Poligon za tjelesnu aktivnost djece (dobiven u projektu HZJZ) se pokazao nezamjenjivim u ostvarivanju pojedinih odgojno- obrazovnih ishoda iz nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, što je dotad zbog prostornih i tehničkih nedostataka predstavljalo veliki izazov za nastavnike. Učenici su se vrlo brzo upoznali s elementima Poligona te su uz uobičajene mogućnosti, koje su im predstavile učiteljice, i sami počeli smišljati nove načine kombiniranja i primjene različitih dijelova.

Osim u nastavi TZK, elementi Poligona koristili su se i u nastavi drugih predmeta (Sat razrednika, Vjeronauk, Hrvatski jezik, Matematika i sl.), kao i u smišljanju i provedbi razrednih projekata (npr. projekt „Pauzice- rekreacijske mini-stanke” u 4.b razredu).Učenici se vesele samom slaganju i kombiniranju elemenata poligona te same aktivnosti doživljavaju kao igru, a ne za njih zamorno „vježbanje”. Kroz korištenje Poligona razvijaju i druge važne vještine (suradnju, prostornu svjesnost, emocionalnu samoregulaciju, finu motoriku, koordinaciju, pažnju itd.).Vidljivo je da je učenike sve teže pokrenuti i zainteresirati ih da ustraju u nekoj vrsti tjelesne aktivnosti pa je ovaj projekt odličan doprinos tom cilju. U našoj područnoj školi svakako ćemo nastaviti koristiti Poligon i dalje, a učenici su zaključili da bi ga svaka škola (velika ili mala) trebala imati.

  

                                                                                                         učenici i učiteljice

                                                                                                            PŠ Žarovnica

Podijeli