Obavijest za  roditelje učenika s prebivalištem na području grada Ivanca

udzbeniciGrad Ivanec pozvao je sve roditelje prvašića s administrativnog gradskog područja da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se moći izvršiti uplata 700 kuna potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu.

Za to je potrebno ispuniti Zahtjev te ga s traženim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Zahtjev sa svim ostalim potrebnim podacima i mailovima na koje se mogu dostaviti traženi podaci dostupni su na POVEZNICI . 

docZahtjev za opremu za prvi razred

Pravo na potporu imaju svi prvašići s prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici .

Također, gradska uprava pozvala je i sve roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola (koji imaju prebivalište na području grada Ivanca) da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa.

Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice (koji je određen Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima) te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Zahtjev koji roditelji trebaju ispuniti je, sa svim ostalim podacima, također dostupan na gradskim mrežnim stranicama. Za radne bilježnice podatke u gradsku upravu potrebno je dostaviti najkasnije do 31. srpnja. Pravo na potporu imaju svi učenici s prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici i Kamenici .

docZahtjev za radne biljeznice i mape (2.- 8. razred) 

Podijeli