Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - tajnik/ca

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto tajnik/ca na neodređeno i nepuno radno vrijeme, ukupno 20 sati tjedno, mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli

pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno odredbi čl. 105. st.16. točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20):
 
1. I.C.
2. I.S.
 
Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za radno mjesto za koje su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana 30. studenog 2022. (srijeda) u 9:20 sati u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica

pdfPoziv na prethodnu provjeru znanja- tajnik-ca

 

Ispis E-mail

Poziv na razgovor - pomoćnik/ca u nastavi

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. u sklopu projekta „Zajedno možemo“ na određeno i nepuno radno vrijeme- 2 izvršitelja- poziva kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu i zadovoljavaju formalne uvjete natječaja na razgovor koji će se održati  03.11.2022. (četvrtak) u 9:00 sati

pdfPoziv na vrednovanje- pomoćnik-ca u nastavi.

 

Ispis E-mail

Poziv na testiranje -voditelj/ica računovodstva

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno rnjesto voditelja/ice računovodstva na neodređeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno mogu pristtrpiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i  koji ispunjavaju formalne uvjete natjedaja (prema abecednorn redu prezimena).
check mark 1292787 960 7201. R.O.
2. J.Š.
3. T.Š..
4. I.Š.
5. A.T.
 

Ispis E-mail

Poziv na testiranje -socijalni pedagog/inja

obavijestiiiPoštovani,

pozovamo kandidate koji su se prijavili na natječaj objavljen 24.ožujka 2022. na radno mjesto -socijalni pedagog/inja (puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, na određeno) da se odazovu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja će se održati 11. travnja 2022. (ponedjeljak) u 13.00 sati.

pdfPoziv na prethodnup rovjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Ispis E-mail

  • 1
  • 2