Natječaj za pomoćnika u nastavi

Natječaj je istekao 25.03.2016.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
KAMENICA, KAMENICA 35H
KLASA:112-07-16-01-25
URBROJ:2186-120-01-16-01-2
Kamenica, 17.03.2016.

N A T J E Č A J
za radno mjesto

Pomoćnik učenika s teškoćama u razvoju (m/ž) – nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do 10.6.2016. – 1 izvršitelj

Uvjeti: najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

Prednost pri zapošljavanje imaju kandidati koji su završili program osposobljavanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.
Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci, te potvrdu o nezaposlenosti HZZ-e.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja, do 25.03.2016.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica
Mirjana Posavec

Podijeli