Natječaj za pomoćnika u nastavi

Natječaj je istekao 25. rujna 2016.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

KAMENICA, KAMENICA 35H

Kamenica, 21.9.2016.

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Pomoćnik učenika s teškoćama u razvoju (m/ž) – puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  na određeno vrijeme do 01.10.2016. do 14.06.2017.- 1 izvršitelj

Uvjeti: najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

Osim životopisa i preslika domovnice i dokaza o stručnoj spremi, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 6 mjeseci,elektronički zapis o radnom stažu te potvrdu o nezaposlenosti HZZ-e.

Opis poslova: pomaganje u nastavi učeniku sa teškoćama u razvoju

Uvjeti: prema mjerama aktivne politike zapošljavanja Javni radovi:
– “Pomoć sebi i drugima” – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
– “Mladi za mlade” – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade

Rok za podnošenje prijava je tri dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici škole.                                                                                     Ravnateljica:

dr. sc. Mirjana Posavec

Podijeli