Natječaj 2017./ 2018.

Natječaj je istekao 7. listopada 2017.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA KAMENICA
42250 Lepoglava, Kamenica 35H
Tel/fax. 042/701 -107
KLASA: 112-01-17-01-175
URBROJ:2186-120-01-17-01-1

Kamenica, 29. rujna 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14., 07/17), Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

  1. Učitelj/učiteljica fizike, neodređeno radno vrijeme – 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  2. Učitelj/učiteljica likovne kulture, na neodređeno vrijeme12 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  3. Učitelj/učiteljica hrvatskoga jezika, na određeno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Uvjet za radno mjesto: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od trideset dana. Za prijavu na natječaj ne treba dostavljati originale ni ovjerene preslike dokumenata.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, do  7. listopada 2017.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici škole.

Ravnateljica:
dr. sc. Mirjana Posavec

Podijeli