Javni poziv

Javni poziv vanjskim pružateljima usluga čišćenja i održavanja zgrada pročitajte u nastavku…

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

KAMENICA, KAMENICA 35H

TEL/FAX:0427011107,

E-MAIL:ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

KLASA:602-01-16-01-78

URBROJ:2186-120-01-16-01-1

Kamenica, 02.11.2016.

 Temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ( Narodne novine br.70/2016. ) Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica upućuje

JAVNI  POZIV

VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA ZGRADA

PREDMET: Javni poziv za obavljanje poslova

      

  1. 1.spremača/ice s punim radnim vremenom, 8 sati dnevno

 

              Ovim putem pozivamo Vas da se javite na naš poziv za pružanje usluge čišćenja i održavanja 690,70 m2 unutarnjeg i 214,01 m2 vanjskog prostora Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica . Radno mjesto spremača/ice je radno mjesto s punim radnim vremenom, 8 sati rada dnevno, 40 sati rada tjedno, od ponedjeljka do petka.

Poslovi spremača/ice obavljaju se svakodnevno, dvokratno i to :

           od 6,00 sati do  8, 00 sati     i od 14,00 sati do 20,00 sati – jedan tjedan i

          od  6,00 sati do 10,00 sati     i od 16,00 sati do 20,00 sati – drugi tjedan.

Poslovi čišćenja obuhvaćaju:

          čišćenje učionica i kabineta

          čišćenje školske dvorane

          čišćenje zbornice, ureda administrativnog osoblja i knjižnice

          čišćenje hodnika

          čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija

          čišćenje i održavanje vanjskog prostora škole

          ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole.

Molimo Vas da nam specificirate sve troškove pružanja usluge čišćenja i održavanja za puno radno vrijeme ( plaća zaposlenika, trošak prijevoza ) u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Kriterij za odabir je najniža cijena.

Ponude dostavite preporučeno poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „ javni poziv-ne otvaraj“   u roku od 8 dana na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA KAMENICA

KAMENICA 35H

42250 LEPOGLAVA

                   Ponude će razmatrati povjerenstvo imenovano od strane Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica.

                   Rezultati odabira ponude objavit će se na internetskim stranicama Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica.

                      

                                                                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                                                            dr.sc. Mirjana Posavec

Podijeli