Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
Kamenica 35H, 42250 LEPOGLAVA
Tel./faks:042/ 701-107
OIB:37757206587
E-mail: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr
KLASA: 130-04-15-01-1
URBROJ: 2186-120-01-15-01-1

Kamenica, 8. siječnja 2015.

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica objavljuje

JAVNI POZIV
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (maturalno putovanje) za učenike sedmog i osmog razreda

I.
Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2014./2015., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./2015. te članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija (NN 6/14) OŠ Ivana Rangera Kamenica upućuje javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

II.
Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija.

III.
Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole na priloženim obrascima.

IV.
Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica 35H, 42250 Lepoglava.

V.
Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda s brojem ponude na obrascu.

VI.
U slučaju da se ponuditelj javlja na više ponuda posebne omotnice iz članka V. može dostaviti u jednoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj” s brojevima svih ponuda.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem ( ured@os-irangera-kamenica.skole.hr) ili na broj telefona 042/ 701-107

VIII.
Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

IX.
Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.

Ravnateljica:
Mirjana Posavec

Obrazac>>>

Podijeli