Zaštita prava učenika

Djeca i mladiObveza zaštite prava učenika  regulirana je čl. 70. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

 (1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.

(2) Način postupanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, propisuje ministar.

Pravilnici i protokoli koji se odnose na zaštitu prava učenika dostupni su na poveznicama i u priloženim dokumentima:

Podijeli