Vježba evakuacije i spašavanja

Učenici i djelatnici Škole su u petak, 20. svibnja 2016. praktično provjerili Plan evakuacije i spašavanja iz osnovne škole Ivan Ranger, što podrazumjeva osposobljenost i upoznatost djelatnika same škole vezano uz navedenu moguću situaciju, ali isto tako to provjera brzine intervencije žurnih službi u Gradu i Županiji.

emergencyexitPretpostavka vježbe bila je da je u školi na katu izbio požar, a potom se dim počeo širiti iz kluba hodnicima. Nakon primjećivanja dima u hodniku daljnji tijek vježbe bio je vezan uz obavještavanje o istom događaju ravnateljice škole koji ima obvezu organizirati evakuaciju škole na najbrži i najsigurniji način za sve učenike i djelatnike koji se u tom trenutku nalaze u školi. Nakon sprovedene evakuacije i provjere jesu li svi izašli van školske zgrade ustanovljeno je da je domar škole ostao zarobljen unutar zgrade te se istovremeno pristupa uzbunjivanju i kordinaciji djelovanja vatrogasnih, spasilačkih i drugih žurnih službi.

Tijek same vježbe započeo je iniciranjem požara u jednoj od učionica (klub) na prvom katu školske zgrade, što je primijetilo osoblje škole koje potom obavještava ravnatelja škole. Ravnateljica škole, nakon provjere o čemu se radi i procjene veličine požara i mogućoj opasnosti, zapovijeda evakuaciju svih osoba (učenika i djelatnika) iz školske zgrade, davanjem znaka za evakuaciju (znak požarne opasnosti) na sigurno zborno mjesto, koje se u konkretnom slučaju nalazilo na igralištu ispred školske zgrade. U trenutku evakuacije u školi se nalazilo više od 150 učenika i 15 djelatnika (učitelja, pomoćnog osoblja). Istovremeno sa početkom izvođenja evakuacije koja se vršila kroz tri izlaza iz školske zgrade, dojavljuje se o požaru u školi preko Centra 112, koji pak obavještava vatrogasni operativni centar JVP grada Varaždina, iz kojeg dežurni operativni dispečer uzbunjuje vatrogasnu postrojbu DVD-a Lepoglava i DVD Kamenica.

Vatrogasna postrojba DVD-a Kamenica nakon dobivene uzbune izlazi prema mjestu intervencije, a uskoro joj se pridružuje i postrojba DVD-a Lepoglava. Po dolasku na mjesto intervencije, zapovjednik DVD-a upoznaje se sa situacijom, te istovremeno pristupa izviđanju i procjeni, a potom izdaje zapovijed da VP djeluje istovremeno u nekoliko pravaca. Nakon izvršene evakuacije i prebrojavanja svih učenika i djelatnika škole ustanovilo se da je domar ostao unutar zgrade.

Obavještavaju se i druge hitne službe o potrebi interveniranja. Po iznošenju unesrećenih istome se pruža prva pomoć, a potom ih preuzima hitna medicinska pomoć Doma zdravlja u Ivancu.

Vatrogasci su učenicima škole prije završetka cijele vježbe demonstrirali  gašenje požara zapaljive tekućine uz pomoć ručnih “S” aparata za početno gašenje požara, a u gašenju vatre aparatom okušali su se i neki učenici te im je prezentirana i vatrogasna oprema. Svi su na kraju  iznijeli svoje viđenje i ocjenu izvedene vježbe, koja je u cjelini ocjenjena kao uspješna uz nedostatke koji će  ubuduće trebati otkloniti, uz napomenu da bi ovakvih vježbi trebalo biti više.

 

[widgetkit id=8]

Podijeli