Učimo slovenski jezik

440875818 1082814879974195 8463255980606609040 nDanas postoji sve izraženija potreba za usvajanjem i učenjem stranih jezika zbog globalizacije društva i potrebe za uspostavljanjem uspješne komunikacije. Odgoj je glavni nositelj bitnih promjena koje vode ka promjenama u stilu života i ponašanja. U svemu tome znanje stranih jezika ima važnu ulogu. Ako se dovoljno rano krene s učenjem i usvajanjem stranih jezika, cjeloviti razvoj budućih generacija će nesumnjivo biti bitno drugačiji.

Rani početak učenja stranog jezika pridonosi stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima. U pravilu, djeca koja rano krenu učiti strani jeziksu mnogo tolerantnija i imaju u kasnijemu životu šire vidike o općim pitanjima. Također, rano učene jezika povoljno tječe na intelektualni i cjelokupni razvoj djeteta, kao i na djetetovo razumijevanje vlastitog jezika.

U našoj školi možete odabrati kao izvanškolsku aktivnost Učenje slovenskog jezika. Uz prvi strani jezik (engleski – učenici ga uče od 1. razreda), u 4. razredu možete pridodati učenje njemačkog i fakultativno učenje – slovenskog jezika. Učiteljica je iz Slovenije, a ovu su godinu polaznice (tradicionalno) kraj godine zaokružile izletom/posjetom Sloveniji. Kako su se provele, pogledajte OVDJE.

Podijeli