Statut škole

STATUT je temeljni dokument svake ustanove koji uređuje njeno osnivanje, obveze osnivača, djelovanje, svrhu, ciljeve... Iz njega su izvedeni manji dokumenti. Statut kao dokument je glomazan, pun članaka, sav je nekako "pravnički" pa ga zbog toga ljudi ne vole čitati. Za pripravike je obavezan kod polaganja državnog ispita. 

pdf

Statut Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica od 23. ožujka 2023. - pročišćeni tekst


Izmjene i dopune statuta, 2023.

pdfIzmjene i dopune Statuta

Izmjene  statuta, lipanj 2021.

pdfIzmjene statuta OS Kamenica


 pdf

Statut Osnovne škole Ivana Rangera, Kamenica  od  2020.

Ispis E-mail