Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  1. Ivan Štefek - predstavnik Učiteljskog vijeća, predsjednik ŠO
  2. Bernarda Kljunić- predstavnica Učiteljskog vijeća 
  3. Tena Kočet -predstavnica zaposlenika
  4. Daniela Bakar - predstavnica Vijeća roditelja 
  5. Tamara Oreški - predstavnica osnivača
  6. Zorislav Rodek, dr.vet.- predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika
  7. Predrag Maček- predstavnik osnivača

2020. - 2024.

Ispis E-mail