Poziv na testiranje za učitelja/icu hrvatskog jezika

Povjerenstvo je utvrdilo da razgovoru (intevjuu) za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika na određeno i puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno odredbi članka 105. st. 6. točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22), dalje u tekstu: Zakon.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati (prema abecednom redu prezimena):
1. L. I.
2. R.T.
3. Z. A.

pdfPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata-učitelj/ica hrvatskog jezika

 
Podijeli