Poziv na testiranje -voditelj/ica računovodstva

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno rnjesto voditelja/ice računovodstva na neodređeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno mogu pristtrpiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i  koji ispunjavaju formalne uvjete natjedaja (prema abecednorn redu prezimena).
check mark 1292787 960 7201. R.O.
2. J.Š.
3. T.Š..
4. I.Š.
5. A.T.
 
Podijeli