Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – tajnik/ca

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto tajnik/ca na neodređeno i nepuno radno vrijeme, ukupno 20 sati tjedno, mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli

pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno odredbi čl. 105. st.16. točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20):
 
1. I.C.
2. I.S.
 
Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za radno mjesto za koje su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana 30. studenog 2022. (srijeda) u 9:20 sati u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica

pdfPoziv na prethodnu provjeru znanja- tajnik-ca

 
Podijeli