Online zadaću napiši, jedinicu izbriši!

zadacaS obzirom na novonastalu situaciju, studenti Učiteljskog fakulteta osmislili su online pomoć učenicima u učenju i pisanju domaćih zadaća. Studenti/ce – volonteri uključuju se u pomoć putem dviju platformi:

a) komunikaciju s roditeljima i učenicima –putem Skype – verbalna komunikacija za objašnjenja

b) putem platforme Edmodo- gdje će učenik dobivati dodatne materijale za vježbanje.

Volonter će u dogovoru s učenikom i roditeljem pružati konkretnu pomoć učeniku u razumijevanju nastavnih sadržaja, pisanju zadaća i vježbanju zadataka.

Roditelji se za pomoć (besplatne instrukcije) mogu mogu javiti na Facebook profil ili na mail: zadacunapisi.jedinicuizbrisi@gmail.com

Podijeli