Odluka o obustavi natječaja – pomoćnik u nastavi

Obustavlja se postupak natjedaja zazasnivanje radnog odnosa zaradno rnjesto pomoinika u nastavi na odredeno i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

škole dana 9.rujna 2022. jer nije pristigla ni jedna prijava.

pdfOdluka o obustavi postupka natječaja- pomoćnik u nastavi

 
Podijeli