Obavijest roditeljima-pravo na besplatne udžbenike

udzbeniciPravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i srednjim školama te pravo na obvezne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti djeca:

 • smrtno stradalog hrvatskog branitelja
 • djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 
 • djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze:

 • 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj (1995,60 kn) i
 • ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.

Pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti djeca:

 1. smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja, )
 2. djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i
 3. djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika, a podnosi se Uredu državne uprave u Varaždinu, ulica Stanka Vraza 4 u slijedećem razdoblju: a) učenici osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine u kojoj je započela školska godina b) studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Uz popunjeni zahtjev podnositelj je dužan priložiti:

a) izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike

b) izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva

c) preslika osobne iskaznice korisnika

d) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

e) broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

f) originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan, ako ga podnositelj zahtjeva ima i pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje se u obliku novčane naknade. Učenik osnovne ili srednje škole ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

Učenik osnovne škole koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za osnovne škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve osnovne škole za razred u koji je upisan.

Podijeli