Obavijest o jednostavnoj nabavi

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35 h, 42250 Lepoglava, OIB: 37757206587 sukladno ii. Izmjenama i dopuni plana nabave za 2019. godinu, a temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave provodi postupak jednostavne nabave za radove za zamjenu pokrova na dijelu zgrade osnovne škole.

Podaci o naručitelju

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

OIB: 37757206587

Telefon: 042/ 701-107

E mail adresa: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

IBAN HR 5823600001102721322, Zagrebačka banka

Služba/osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Sabina Hunjek, tajnica škole

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

Broj telefona: 042/701-107

E-mail: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

Predmet nabave

Predmet nabave su radovi na zamjeni pokrova na zgradi Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica. Radovi uključuju demontažu te propisno zbrinjavanje kompletnog pokrova, tesarske, krovopokrivačke i limarske radove te dobava, prijevoz, montaža i spajanje opreme za gromobran, uzemljenje i izjednačavanje potencijala te ispitivanje ispravnosti instalacije gromobrana prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama, po sistemu „ključ u ruke“, a sve sukladno troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave, molimo Vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na gore navedenu adresu e-pošte najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

U zahtjevu navedite način dostave (e-mailom, poštom) i točnu adresu na koju želite da Vam se Poziv na dostavu ponude dostavi.

Rok za dostavu ponuda je 29. listopad 2019. do 10:00 sati.

Stručno povjerenstvo naručitelja

pdfObavijest o jednostavnoj nabavi

Podijeli