Obavijest o jednostavnoj nabavi

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA

K A M E N I C A

Kamenica 35 H

Tel/fax: 042/701 -107

E mail: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

Klasa: 361-08/20-01/1

Ur.broj:2186-120-11-20-8

 

Kamenica, 28. srpnja 2020.

zainteresiranim gospodarskim subjektima-

Predmet: Obavijesti o jednostavnoj nabavi

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Kamenica 35 h, 42250 Lepoglava, OIB: 37757206587 sukladno I. Izmjenama i dopuni plana nabave za 2020. godinu, a temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave provodi postupak jednostavne nabave za radove (pre)asfaltiranje igrališta škole.

Podaci o naručitelju

Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

OIB: 37757206587

Telefon: 042/ 701-107

E mail adresa: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

IBAN HR 5823600001102721322, Zagrebačka banka

Služba/osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Mateja Škvarić, tajnica škole

Kamenica 35h, 42250 Lepoglava

Broj telefona: 042/701-107

E-mail: ured@os-irangera-kamenica.skole.hr

Predmet nabave

Predmet nabave su radovi na asfaltiranju dječjeg igrališta Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica. Radovi uključuju pripremne radove (rezanje asfalta na mjestu spoja nove i postojeće asfaltne konstrukcije), zemljane radove – donji postroj (rekonstrukciju bankina oko igrališta od drobljenog kamenog materijala) i gornji postroj (popravak linijskih i plošnih pukotina, čišćenje asfaltne konstrukcije, izgradnja, dobava i ugradnja asfaltbetona, a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke, a na temelju troškovnika.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku jednostavne nabave, molimo Vas da pisani Zahtjev za dostavu Poziva dostavite na gore navedenu adresu e-pošte najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponude.

U zahtjevu navedite način dostave (e-mailom, poštom) i točnu adresu na koju želite da Vam se Poziv na dostavu ponude dostavi.

Rok za dostavu ponuda je 7. kolovoz 2020. do 12:00 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Podijeli