O Europi očima naših učenica

Djecji tjedan 2021.v6 page 001Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća sve više djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND).

Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Brojne aktivnosti povodom Dječjeg tjedna održavaju se u vrtićima i školama našeg Grada, a za nas je počeo baš veselo! Naime, upravo su nam pristigli rezultati natječaja ” O Europi dječjim očima” gdje je naš ?????? ??????? ??? ???? ?? ???????? ????? ??????, ??????? ????????́, ?????? ?????, ???? ????k i ??????? ?????́ ??????? ?.??????. Čestitamo našim curkama! Nakon otvorenja izložbe, rad ćete moći razgledati u virtualnoj izložbi.

Izložba pristiglih likovnih i literarnih radova postavljena je u Galeriji “Laurus” u Lovranu. Na natječaju su sudjelovali učenici 4.b razreda (Katica Veseljak), učenici 6.a (Andrea Krnic Kišiček) i učenici 5.a (Emina Husnjak).

Podijeli