Izvanučionička nastava

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti poseban su oblik nastave koji vašem djetetu omogućuje poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu.


ekskurzija

Za prikaz planirane izvanučioničke nastave u školskoj godini 2023./24. kliknite na sliku autobusa.

Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine te potiče intelektualna čuvstva. U izvanučioničku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta, galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi" i drugi slični organizirani oblici poučavanja/učenja izvan škole.

S obzirom na način postupanja, izvanučioničku nastavu dijelimo na dvije skupine:

  • izvanučionička nastava za koju nisu potrebne usluge turističke agencije-terenska nastava (jednodnevna, poludnevna i posjeti (kinu, kazalištu, knjižnici...)
  • izvanučionička nastava za čiju organizaciju su potrebne usluge turističke agencije- izlet, ekskurzija i škola u prirodi,

Učenje u prirodnom okruženju najprimjereniji je način poučavanja koji vašem djetetu omogućuje upoznavanje i istraživanje prirodnih posebnosti i kulturne baštine Hrvatske pri čemu dijete ima priliku primijeniti i produbiti znanja, vještine i sposobnosti stečena u učionici.

Organizacijski oblici rada u izvanučioničkoj nastavi su: integrirana i projektna nastava.

Ako je za ostvarivanje ciljeva nastavnoga programa ili kurikuluma predviđeno provođenje izvanučioničke nastave ili druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole, iste su u pravilu obvezne za sve učitelje i učenike osnovne škole izuzev za one koji zbog zdravstvenih razloga u njima ne mogu sudjelovati ili temeljem Ustavom i drugim propisima zajamčenih prava i sloboda nisu obvezni sudjelovati.

priprema

Za svaki odlazak na sve oblike izvanučioničke nastave potreban je prethodni pisani pristanak dvije trećine roditelja učenika razreda ili odgojno-obrazovne skupine za koju je ovaj oblik nastave predviđen.

Ako  roditelj/skrbnik ne želi uputiti svoje dijete u školu u prirodi ili na školsku ekskurziju, za dijete će biti organizirana nastava u školi.

Zbog sigurnosti  djeteta roditelji su obvezni učitelju/učiteljici dati informacije o eventualnim zdravstvenim ili drugim teškoćama i specifičnim potrebama  djeteta, dati učitelju broj telefona i/ili mobilnoga uređaja na koji se može roditelja kontaktirati u slučaju potrebe.

Roditelji trebaju uputiti svoje dijete i upozoriti ga na norme društveno-prihvatljivog ponašanja, moguće opasnosti, zabranu korištenja alkohola, opijata, nikotina i narkotika te na nužnost poštovanja odluka učitelja za vrijeme izvanučioničke nastave.

Ispis E-mail