Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti

Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, s ciljem upozoravanja šire javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, a osobito droga te samim time poticanjem zdravih stilova života jer ovisnost ne djeluje samo na osobu koja koristi sredstvo ovisnosti, već na cijelu obitelj i društvo u cjelini.

Kako spriječiti pojavu ovisnosti i svih onih ponašanja pojedinaca i skupina koja su povezana s njome? Najbolji, najučinkovitiji, najzdraviji (za cjelokupnu društvenu zajednicu), a u konačnici i najjeftiniji način borbe protiv ovisnosti jest prevencija. Prevenirati ovisnost znači spriječiti da se ona uopće pojavi, a to znači da spriječiti onaj prvi korak u eksperimentiranju i istraživanju sredstava ovisnosti odnosno droga.

Djeca i mladi posebno su osjetljivi dio populacije, a od svih javnozdravstvenih problema tri su za njih posebno pogubna: a) alkoholizam, b) pušenje duhanskih proizvoda i c) zlouporaba sredstava ovisnosti (droga).

Obitelj, škola i društvo u cjelini ne mogu sasvim zaštititi djecu i mlade od droga i drugih sredstava ovisnosti, ali smo cijeli mjesec posvetili predavanjima, radionicama i aktivnostima kojima smo kod mladih pokušali ukazati na štetnost konzumacije alhohola, droga i pušenja. Izrađivali su se letci, brošure, video uratci…Cilj nam je bio motivirati  učenike za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina.

Petra Kovačec, soc.ped.

Podijeli