Razredna nastava

Elementi praćenja i ocjenjivanja učenika - razredna nastava- prema Bloomovoj taksonomiji:

VIŠE RAZINE ZNANJA - razlikovati, označiti, izdvojiti, ilustrirati, pokazati, napraviti, opisati, analizirati, sastaviti, usporediti, proširiti, proizvesti, argumentirati, odmjeriti, razvrstati, predložiti, planirati, preraditi, odgovoriti što ako?... (to su glagoli koji ukazuju na činjenicu da učenik mora aktivno sudjelovati u nastavnom procesu, vježbi, istraživanju, projektu. Učenik sam mora doći do vlastitih spoznaja te steći potrebna znanja, vještine i sposobnosti.)

NIŽE RAZINE ZNANJA - znati, zapamtiti, osvijestiti, razumijeti, naučiti, upoznati, samo definirati, izračunati, nabrojati... (to su glagoli koji označavaju to je učenik zapamtio, ponovio, razumije, ali i ne primjenjuje u svom radu te ne rješava probleme u novoj situaciji)

 

 Elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u razrednoj nastavi, 2023./24.

pdf

Elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u razrednoj nastavi, 2020.

pdf

Elementi praćenja i kriteriji ocjenjivanja

Ispis E-mail